Оголошення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансовоії звітності за 2012 рік Річна інформація емітента ЦП_2013 Особлива інформаця Cалют - Члени Особлива інформація Салют - Голова Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Статут АТ "Салют" Положення НР АТ "Салют" Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій Річна фінансова звітність_2013 Акт_Ревізії_2014 Повідомлення про Збори за 2014 рік Особлива інфо_Салют Особлива інфо_Салют_2015 Річна інформація емітента ЦП 2014 Повідомлення Збори Салют_2016 Аудиторський висновок_Салют_2015 Повідомлення_Салют Повідомлення_Салют Акт Ревізії_2015 Річна інформація емітента ЦП_2015 Повідомлення_зміни Аудит_заключение_2016 Повідомлення_збори Повідомлення_Салют Річний звіт 2016 КЦБ Повідомлення Салют 2018 Інформація-Салют 2018 ПОВІДОМЛЕННЯ САЛЮТ 2018 ПОВІДОМЛЕННЯ САЛЮТ 042018 підсумки голосування Річний-звіт-2017-Салют Повідомлення Загальних Зборів 2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Голосуючи акції станом на 10.04.2019 Підсумки голосування на загальних зборах 16.04.2019 Протокол Загальних зборів акціонерів 16.04.2019 Річний звіт емітента за 2018 рік Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Повідомлення.Розміщено 24.05.2019 Публічна безвідклична вимога. Відомості домінуючий пакет Структура власності станом на 14.04.2020 Річний звіт за 2019 рік Відомості про зміну посадових осіб 20.11.2020р. Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів 12.01.2021 року Додаткова інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на 12.01.2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства” Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 12.01.2021р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13.01.2021р. Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 30.04.2021 року Відомості про зміну акціонерів яким належать голосуючі акції Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 21.04.2021 Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 29.04.2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства” Річний звіт ПрАТ "САЛЮТ" за 2020 рік Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів АТ "САЛЮТ" 02.07.2021 року Додаткова інформація щодо позачергових загальних зборів АТ "САЛЮТ" 02.07.2021 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_05.08.2021 року

График заездов в Детское учреждение
оздоровления и отдыха "САЛЮТ" на 2021 год

Заезд Период смены 19 дней